Matthäus-Passion – Haags Barokgezelschap – Gilles Michels

https://www.haagsbarokgezelschap.nl/agenda-kaarten/
Ik zing hier de aria’s en recitatieven.